Beneficiari indirecţi

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt: comunităţile locale din oraşele cu populaţia sub 50.000 de locuitori şi din comunele aflate în zona de influenţă/polarizare a oraşelor cu populaţia sub 50.000 de locuitori, organizaţiile non-guvernamentale, mediul de afaceri.

Prin crearea de instrumente pentru realizarea de politici urbane integrate la nivel local, proiectul va contribui la întărirea capacităţii de formulare, planificare, furnizare şi gestionare a serviciilor administraţiei locale. Aceste evoluţii vor avea un impact pozitiv asupra calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor. Elaborarea în parteneriat a politicilor şi proiectelor de dezvoltare locală va contribui, în egală măsură, la o mai bună adaptare a serviciilor la nevoile reale ale comunităţii, comunităţile locale beneficiind în acest mod de mecanisme suplimentare de a-şi reprezenta interesele.

Calendare curente