Descriere

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implementează, prin Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, proiectul „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată". Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 (contractul de finanţare nr. 342/25.09.2012 modificat prin O.m.d.r.a.p. nr. 3008/27.09.2013, 868/04.06.2014 şi 431/20.03.2015).

Durata de implementare a proiectului este de 38 de luni (octombrie 2012 – noiembrie 2015) iar bugetul total este în valoare de 4.744.275,00 lei, din care 4.032.633,75 FSE şi 711.641,25 cofinanţare MDRAP.

Obiectivul principal al proiectului este întărirea capacităţii administraţiei locale din oraşele sub 50.000 de locuitori de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare spaţială durabilă şi a abordării integrate a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană.

Necesitatea implementării unei abordări integrate în politicile urbane este subliniată atât prin Carta de la Leipzig Privind Oraşele Europene Durabile (2007), cât şi prin Declaraţia de la Toledo privind regenerarea urbană integrată (2010), documente aprobate de toţi miniştrii ţărilor membre UE responsabili cu dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială.

 

Mai mult, dezvoltarea unei abordări integrate în politicile urbane reprezintă o precondiţie esenţială pentru implementarea cu succes a Strategiei Europene Pentru Dezvoltare Durabilă şi a Strategiei Europa 2020.

Planificarea urbană integrată reprezintă un proces, care implică gruparea eforturilor de planificare specifică de nivel şi sectorială, ce permite un proces decizional strategic. În contextul planificării urbane integrate factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt utilizaţi în comun şi îmbinaţi pentru a dirija deciziile de utilizare a terenurilor şi a obiectivelor în vederea unei dezvoltări urbane durabile.

 

O abordare integrată a politicilor de la nivelul oraşelor presupune implicarea actorilor, atât din mediul public cât şi privat, permiţând astfel cetăţenilor să fie implicaţi direct în modelarea condiţiilor de viaţă şi în procesele de luare a deciziei.

 

Printre beneficiile implementării unei politici urbane integrate se numără:

  • o analiză a problemelor cu care se confruntă oraşul şi stabilirea oportunităţilor şi limitelor intervenţiilor;

  • dezvoltarea unei viziunii şi unor obiective şi a nivelul oraşului;

  • coordonarea diferitelor planuri şi politici sectoriale de la nivelul oraşului pentru atingerea viziunii;

  • asigurarea unei dezvoltări echilibrate a oraşului prin planificarea investiţiilor şi stabilirea oportunităţilor;

  • o mai bună coordonare şi transparenţă a resurselor financiare prin implicarea cetăţenilor şi a partenerilor economici.

Calendare curente