Dezvoltare urbană integrată

Diferitele dimensiuni ale dezvoltării urbane sunt puternic interdependente, iniţierea unei acţiuni de politică publică într-un anumit domeniu având implicaţii deosebite asupra celorlalte domenii. Astfel, succesul în dezvoltarea urbană poate fi atins doar printr-o abordare integrată.

Măsuri precum renovarea spaţiului urbane necesită a fi combinate cu măsuri ce vizează promovarea culturală, educaţională sau dezvoltarea economică locală. Unul din obiectivele majore stabilit în Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile constă în consolidarea politicilor integrate de dezvoltare urbană prin crearea şi garantarea unor spaţii publice de înaltă calitate, modernizarea reţelelor de infrastructură şi creşterea eficienţei energetice, promovarea activă a inovaţiei şi a educaţiei, promovarea transportului urban ecologic, performant şi la un preţ accesibil, consolidarea economiei locale, consolidarea infrastructurilor culturale şi educaţionale în acord cu realităţile urbane.

Parlamentul European defineşte în Raportul privind urmărirea Agendei Teritoriale şi Cartei de la Leipzig, publicat în 2008, abordarea integrată ca un demers în care proiectele elaborate ar trebui să constituie un plan coerent pe termen lung care să înglobeze dimensiunile economică, socială şi de mediu, cu implicarea totală a părţilor interesate în planificarea, executarea şi evaluarea programelor de dezvoltare urbană.

Din această perspectivă, politicile urbane integrate sunt instrumente de planificare care articulează într-o viziune coerentă de dezvoltare acţiunile publice în domenii precum: mobilitate urbană şi dezvoltare economică, protecţia mediului şi dezvoltarea economică, accesibilitate şi incluziune socială, calitatea locuirii, cultură şi educaţie.

Privită ca proces, politica urbană integrată este rezultatul unui efort colaborativ dintre partenerii publici, privaţi şi societatea civilă având rolul de a agrega interesele locale într-un demers integrat de dezvoltare care să asigure angajamentul şi implicarea actorilor urbani în dezvoltarea durabilă a oraşului.

Politica urbană integrată reprezintă:

  • un instrument strategic care asigură complementaritatea dintre domeniile de politică publică precum: transport, cultură, dezvoltare economică, infrastructură, educaţie, protecţia mediului, etc;
  • un instrument participativ de dezvoltare locală care agregă interesele actorilor urbani într-un parteneriat ce are drept scop dezvoltarea oraşului;
  • un instrument operaţional de dezvoltare ccare înglobează proiecte de dezvoltare locală pentru domenii precum: renovarea spaţiului urban, locuire, infrastructură, protecţia mediului, dezvoltare economică, incluziune socială, etc.
Calendare curente