Grupul ţintă

Grupul ţintă este reprezentat de funcţionari publici şi personal contractual din direcţiile de urbanism şi direcţiile responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale din cadrul administraţiei locale a oraşelor sub 50.000 locuitori, din cadrul consiliilor judeţene, a prefecturilor şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor aflate în zona de influenţă/polarizare a oraşelor cu populaţia sub 50.000 de locuitori. Toate aceste autorităţi publice vor beneficia de rezultatele proiectului şi de noile instrumente şi modele de dezvoltare urbană integrată. Un număr estimat de 400 de persoane (funcţionari publici şi personal contractual) vor participa la 8 sesiuni de instruire organizate în regiunile de dezvoltare ale României, care vor constitui prilejuri de informare, transfer de cunoştinţe şi creare de contacte profesionale în vederea dezvoltării unei reţele de profesionişti cu privire la dezvoltarea de politici urbane integrate. Selectarea unui număr de 400 de persoane se justifică prin prisma faptului că aceste persoane reprezintă un procentaj semnificativ, suficient pentru diseminarea informaţiilor la nivelul grupului ţintă. Un număr de 30 persoane (funcţionari publici şi personal contractual) vor beneficia de cursuri de instruire aprofundată având ocazia să acumuleze experienţă privind crearea de politici integrate pentru dezvoltare urbană, creând astfel o platformă solidă pentru dezvoltarea localităţilor din România.

Calendare curente