Proiect - HG pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ - Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 28.07.2016. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Juridică şi Relaţia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 20 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Galerie evenimente

Slide 0 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 1 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 2 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 3 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 4 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 5 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 6 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 7 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 8 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 9 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 10 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 11 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 12 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 13 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 14 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 15 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 16 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 17 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 18 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 19 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 20 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 21 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 22 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 23 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 24 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 25 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 26 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 27 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 28 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 29 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 30 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 31 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 32 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 33 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 34 27.10.2015 - Conferinţa finală Slide 35 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 36 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 37 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 38 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 39 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 40 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 41 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 42 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 43 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 44 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 45 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 46 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 47 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 48 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 49 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 50 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 51 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 52 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 53 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 54 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 55 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 56 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 57 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 58 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 59 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 60 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 61 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 62 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 63 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 64 17.02.2015 - Conferinţa naţională Slide 65 17.02.2015 - Conferinţa naţională

Prezentări susţinute în cadrul conferinţei finale - 27.10.2015

Conferinţa finală pentru diseminarea rezultatelor proiectului

CONFERINŢA FINALĂ PENTRU DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
„PLATFORMĂ  PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ  DURABILĂ  ŞI INTEGRATĂ"

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implementează proiectul „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată", cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.
Durata de implementare a proiectului este de 38 de luni (octombrie 2012 – noiembrie 2015) iar bugetul total este în valoare de 4.744.275,00 lei, din care 4.032.633,75 FSE şi 711.641,25 cofinanţare MDRAP.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă întărirea capacităţii administraţiei locale pentru a putea dezvolta şi implementa politici urbane integrate în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare spaţială durabilă şi a abordării integrate a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană a oraşelor cu populaţia stabilă sub 50.000 de locuitori.

Beneficiarii direcţi (grupul ţintă) ai proiectului sunt funcţionarii publici şi personalul contractual din direcţiile de urbanism şi direcţiile responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale din cadrul administraţiei locale a oraşelor sub 50.000 locuitori, din cadrul consiliilor judeţene, a prefecturilor şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor aflate în zona de influenţă/polarizare a oraşelor cu populaţia sub 50.000 de locuitori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea unui număr de 3 instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate; îmbunătăţirea pregătirii profesionale privind formularea şi implementarea politicilor urbane; dezvoltarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot.

Pe parcursul implementării acestui proiect, au fost dezvoltate trei instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate, s-a asigurat pregătirea profesională în domeniul formulării şi implementării politicilor urbane pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din domeniul urbanismului şi dezvoltării locale, precum şi din domeniile relevante dezvoltării teritoriale, din cadrul grupului ţintă, şi au fost dezvoltate modele de politici de dezvoltare urbană integrată în cinci oraşe pilot.

Având în vedere definitivarea activităţilor în cadrul proiectului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va organiza, în data de 27 octombrie 2015, în intervalul orar 10:00-15:00, la Hotel Marshal Garden, Sala Panoramic, et. 5, Calea Dorobanţi 50B, Sector 1, Bucureşti, Conferinţa finală pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Platformă  pentru dezvoltare urbană  durabilă  şi integrată".
Accesul la conferinţă se face în limita locuirilor disponibile în sală şi pe baza înscrierilor şi a confirmărilor de participare.

Persoanele de contact pentru informaţii privind evenimentul sunt: din partea firmei  organizatoare – doamna Irina ŢIGANUŞ, tel. 021.319.44.44, mobil 0758.105.345, e-mail: irina.tiganus@marshal.ro, şi din partea MDRAP – domnul Bogdan GHINEA, consilier, tel. 0372 114 518, e-mail: bogdan.ghinea@mdrap.ro.

Conferinţa naţională - 17.02.2015

Având în vedere definitivarea celor trei instrumente de planificare şi dezvoltare urbană în sprijinul elaborării şi implementării politicilor urbane integrate (Ghid metodologic privind dezvoltarea şi implementarea de politici urbane integrate, Metodologie de intervenţie privind regenerarea urbană pentru anumite tipuri de teritorii, Metodologie de parteneriat public-privat pentru proiecte de dezvoltare urbană), precum şi a politicilor de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot din România (Murfatlar, Caracal, Brad, Roşiorii de Vede, Gherla), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a organizat, în data de 17 februarie 2015, la Hotel Radisson Blu, sala Atlas 2, str. Calea Victoriei, 63-81 Sector 1, Bucureşti, Conferinţa naţională pentru diseminarea celor trei instrumente de planificare şi dezvoltare urbană.

Prezentările susţinute în cadrul conferinţei:

                 

Selecţia celor 5 oraşe pilot

Până la data de 11 aprilie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice desfăşoară procedura de selecţie a celor 5 oraşe pilot care vor face obiectul procesului de realizare a documentelor de politică urbană integrată în cadrul  Proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată" SMIS 32572.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi secţiunea Proiecte pilot.

Calendare curente