Obiective

Obiective generale ale proiectului:

  • Abordarea integrată a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană a oraşelor sub 50.000 de locuitori în vederea consolidării rolului în reţeaua de localităţi naţionale;

  • Asigurarea condiţiilor metodologice şi funcţionale pentru autorităţile administraţiilor publice ale oraşelor sub 50.000 de locuitori în implementarea Agendei Urbane europene.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea unui număr de 3 instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate;

  • Îmbunătăţirea pregătirii profesionale privind formularea şi implementarea politicilor urbane a unui număr de 430 de funcţionari publici din domeniul urbanismului şi dezvoltării locale precum şi din domeniile relevante dezvoltării teritoriale, din cadrul administraţiei locale a oraşelor sub 50.000 locuitori;

  • Dezvoltarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot;

  • Îmbunătăţirea relaţiilor funcţionale din cadrul compartimentelor autorităţilor administraţiilor publice locale.

Obiectivele proiectului pentru dezvoltare durabilă şi integrată a oraşelor mici se aliniază la următoarele documente strategice (mergând de la nivelul general, european către particular şi naţional): Strategia Lisabona, Carta de la Leipzig Privind Oraşele europene Durabile, Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Planul Strategic al MDRAP pe termen mediu.

Calendare curente