Proiecte pilot

Politica de dezvoltare urbană integrată este documentul care translatează într-un set de acţiuni integrate şi corelate perspectiva de dezvoltare a oraşului şi priorităţile stabilite.

Documentul de politică de dezvoltare urbană integrată va reflecta următoarele caracteristici:

  • Caracter multisectorial – integrează într-un model coerent şi articulat de dezvoltare obiectivele sectoriale de la nivelul oraşului (ex. obiective de mediu, transport, dezvoltare economică, de promovarea şi conservarea patrimoniului cultural, etc.);

  • Caracter multidisciplinar – se fundamentează pe seturi de analize tehnico-ştiinţifice în domenii multiple (ex. mediu, dezvoltare economică, social, transporturi, utilizarea terenurilor, etc.) şi identifică legătura dintre problematicile diferitelor domenii de analiză (ex. concentrarea activităţii economice şi necesităţile de protejarea mediului; dezvoltarea economică şi nevoia de locuire; etc.);

  • Identifică şi formulează operaţiuni de regenerare urbană a unor zone de la nivelul oraşului;

  • Acordă o atenţie deosebită zonelor dezavantajate de la nivelul oraşului formulând măsuri specifice de dezvoltare a acestora;

  • Integrează obiectivele sectoriale într-un model integrat de planificare;

  • Reflectă viziunea de dezvoltare a diferiţilor actori urbani.

Astfel, în cadrul proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată" vor fi realizate 5 documente de politică urbană integrată pentru 5 oraşe pilot din România (oraşe cu o populaţie sub 50.000 de locuitori).

Modele de politici de dezvoltare urbană integrată (RO / EN)

Procedura de selecţie a celor 5 oraşe-pilot

METODOLOGIA DE SELECŢIE
a celor 5 orașe-pilot care vor face obiectul procesului 
de realizare a documentelor de politică urbană integrată
în cadrul 
Proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată"
SMIS 32572
 
I. În vederea selectării, unitățile administrativ-teritoriale vor trebui să îndeplinească cel puţin unul din cele 3 criterii specifice de selecţie şi să răspundă la cele 2 întrebări suplimentare (răspunsurile sunt obligatorii). Reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale respective, sau un împuternicit al acestuia poate completa formularul de înscriere. În cazul primirii a mai mult de 5 candidaturi în perioada de selecţie, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii:
 
1. mărimea municipiului/oraşului;
2. resurse umane disponibile pentru a participa la testarea modelului integrat de elaborare de politică urbană de dezvoltare;
3. lipsa politicilor urbane integrate;
4. caracteristici specifice: aşezare geografică (vor fi avute în vedere principiile de dezvoltare teritorială echilibrată), riscuri industriale şi de mediu, demografie, segregare socială şi teritorială, etc;
5. dorinţa oraşului de a începe şi a continua o abordare integrată în politica urbană a oraşului. 
În vederea participării la procesul de selecție, unităţile administrativ-teritoriale vor transmite, până la data de 11 aprilie 2014, FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de un împuternicit al acestuia, prin care confirmă intenţia de a participa la activitățile proiectului și îndeplinirea criteriilor de selecție. 
 
Formularele de înscriere se transmit, prin email sau prin poştă, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, în atenția domnului Bogdan GHINEA; adresa: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti; tel: 0372 114 518; e-mail: bogdan.ghinea@mdrap.ro. 
 
II. Evaluarea formularelor de înscriere la procedura de selecţie a celor 5 orașe-pilot care vor face obiectul procesului de realizare a documentelor de politică urbană integrată în cadrul Proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată" SMIS 32572 se va desfăşura până la data de 18 aprilie 2014.
 
III. Rezultatele evaluării și a listei finale a celor 5 orașe-pilot selectate vor fi publicate, în data de 18 aprilie 2014, pe pagina de internet a proiectului (www.dezvoltareurbanaintegrata.ro), secţiunea Proiecte pilot.
 
 

Rezultatul procedurii de selecţie a celor 5 oraşe pilot

În urma evaluării formularelor de înscriere, au fost selectate următoarele 5 oraşe pilot care care vor face obiectul procesului de realizare a documentelor de politică urbană integrată în cadrul Proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată" SMIS 32572:

Nr. crt.

Municipiu/Oraş

Regiune de dezvoltare

Judeţ

Populaţie stabilă

Criteriu de selecţie

1

MUNICIPIUL CARACAL

Sud-Vest Oltenia

Olt

30.954

centru istoric bine-delimitat

2

MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE

Sud-Muntenia

Teleorman

27.416

zonă/cartier cu probleme sociale/dezavantajat

3

ORAŞ MURFATLAR

Sud-Est

Constanţa

10.216

zonă/cartier cu probleme sociale/dezavantajat

4

MUNICIPIUL BRAD

Vest

Hunedoara

14.495

zone industriale abandonate/în declin

5

MUNICIPIUL GHERLA

Nord-Vest

Cluj

20.982

centru istoric bine-delimitat

Calendare curente